Vad är en demokrati? Är det rätt eller fel att kalla Uganda för en demokrati?

Vad innebär demokrati? Finns det endast ett enda riktigt svar? Är Uganda ett demokratiskt land? På den frågan finns det en mängd olika svar och det är inte helt lätt att hitta ett rätt svar.


Mellan åren 1771-1792 var Gustav den tredje kung i Sverige. Han var envåldshärskare och det var hans beslut som gjorde att riksdagen fick mycket mindre makt. Men han var samtidigt positiv till upplysningstiden och inspirerades mycket av Frankrike och påverkades av nya idéer om vetenskap och forskning. Han inrättade även akademier, t ex Svenska akademien. För första gången i världshistorien togs en tryckfrihetsförordning i bruk. Trots att han var en envåldshärskare gjorde han alltså mycket som var viktigt för landets utveckling.


Ett annat exempel på en envåldshärskare som gjort mycket för sitt land hittar vi på Kuba. Sedan 1961 har Fidel Castro haft makten på Kuba och frågan om han är en diktator eller inte är omstridd. Det är en diktatorisk enpartistat och restriktioner i samhället finns, men ändå är Kuba kanske det land som det på många sätt går bra för och Castro har ett brett stöd av folket.  


En fråga man kan ställa sig är om envåldshärskare måste innebära något negativt. Även om många nog anser att det är odemokratiskt.


Jag tror att definitionen av begreppet demokrati ändras med tiden. Det som de flesta nog kallar demokrati idag skiljer sig mycket från det som föddes i antikens Grekland. Till exempel anser jag att Sverige inte blev ett någotsånär demokratiskt land förrän år 1921 då kvinnor fick rösträtt. Beroende på att vi lever i Sverige idag är det en självklarhet för oss att den allmänna rösträtten ska vara en del av en demokrati, men det är som sagt bara åttiosex år sedan som det infördes.


Ordet demokrati betyder folkstyre och det är ju det vi menar idag också. Men idag är det en självklarhet att folkstyre ska innefatta både män och kvinnor, fattiga och rika.


Men demokrati är ett väldigt vitt begrepp och därför får man sällan ett entydigt svar till vad det står för. Vissa anser att det räcker med att det är ett demokratiskt statsskick för att ett land ska vara demokratiskt, med andra ord att det ska finnas ett flerpartisystem och att det ska vara fria val. Men jag anser att detta inte är tillräckligt för att det ska kunna kallas demokratiskt, för jag tycker att det begreppet omfattar så mycket mer, bland annat de mänskliga rättigheterna och att de ska tillgodoses.


Jag tror även att man definierar begreppet demokrati olika beroende på var man bor och vilken politisk bakgrund ens land har.


Som exempel hade de gamla öststatsdiktaturerna namn innehållande ordet demokrati, exempelvis det gamla Östtyskland - DDR = Deutsche Demokratische Republik. Folket hade rösträtt, men det fanns bara ett parti att rösta på, något som många svenskar kanske inte skulle kalla demokratiskt. Alltså kan man definiera ordet demokrati på olika sätt.


Men vad var argumenten för det systemet? Jo, det var ofta ekonomisk jämlikhet.

De styrande i väst skulle aldrig tillåta att folket röstade bort det kapitalistiska systemet och därför var demokrati av väst-typ inga "sanna demokratier" enligt detta kommunistiska synsätt.

Vi ser liknande exempel på det idag när Vladimir Putin i Ryssland tar allt mer kontroll främst över massmedierna. Han menar att han gör det för landets bästa och att det enar landet. Kanske ligger det något i vad han säger, men om det han gör leder till att landet blir mindre demokratiskt tål att diskuteras. Även USA är ett land som granskas, är det demokratiskt eller inte? Jag tror inte att det finns något enkelt svar på den frågan. Men det finns punkter som kan kritiseras tycker jag och ett exempel är att USA tillåter dödstraff och vad som skiljer det från många andra länder som även de tillåter det, är att USA tillämpar dödsstraff även för personer som är under 18 år. Något som jag tycker är extra anmärkningsvärt. Jag vill dock poängtera att jag är helt emot dödsstraff över huvud taget. President Bush har uttalat sig i frågan och säger att det finns många länder där man inte ens får påstå att ens land är odemokratiskt, men att det faktiskt finns en stor yttrandefrihet i USA och det kanske är sant, men jag undrar om en stark demokrati borde ha behov av att jämföra sig med sådana länder som väldigt många länder skulle säga är direkt odemokratiska.


Jag läste något som är ganska tänkvärt: Två demokratier har aldrig startat krig mot varandra. Jag tror att det kan ligga mycket i det. Och utan att besluta sig för huruvida man anser att USA och Ryssland är demokratier kan man ju fundera lite kring det på ståendet då man hör att det återigen har börjat ett nytt ordkrig mellan dem.


Om Uganda, som styrs av Yoweri Museveni, är en demokrati eller inte verkar det finnas många delade meningar om. Det har till och med varit svårt att ta reda på huruvida det är en flerpartistat eller inte. Olika trovärdiga källor menar att det är det och andra menar att politiska parter inte fick delta i senaste valet. Alltså är det väldigt motsägelsefullt. Därför tycker jag att det är svårt att ta ställning. Men jag anser som sagt att det krävs mycket mer för att det ska vara en demokrati och i och med att Uganda har fått stor kritik av exempelvis Amnesty International är jag mycket skeptisk. Stor del av kritiken har gällt dödsstraff, barnsoldater, kontroll av media, tortyr, yttrandefriheten, etc. Något annat som tas upp är diskriminering av exempelvis homosexuella. Alltså finns mycket som talar för att de mänskliga rättigheterna åsidosätts.


På kooperation utan gränser (www.utangranser.se) skriver man att " Idag är Uganda en regelrätt demokrati med flerpartisystem och val genomförs på såväl lokal som central nivå". Anmärkningsvärt är dock att det inte står något datum för när artikeln är skriven. Vidare står det i samma artikel skrivet att "Konflikten mellan rebellgruppen LRA och regeringen har eskalerat de senaste åren, vilket har lett till allvarliga brott mot civilbefolkningens mänskliga rättigheter. Summariska avrättningar, tortyr, sexuella övergrepp, rekrytering av barnsoldater, fördrivning av civilbefolkningar samt plundring och ödeläggelse av civil egendom är tyvärr vanligt förekommande." Detta tycker jag är en märklig definition av demokrati men jag inser att de antagligen menar att samhällssystemet är demokratiskt. Jag har dock svårt att förstå att man anser att ett land är demokratiskt endast på grund av att det finns ett flerpartisystem och ett fungerande valsystem då det enligt det andra citatet ständigt pågår grova brott mot många av de mänskliga rättigheterna, något som åtminstone jag anser vara grundläggande för en demokrati.


Uganda är ett land som får väldigt mycket biståndshjälp från omvärlden. Jag började fundera på om det är rätt att ge ett icke-demokratiskt land bistånd. Och var går gränsen för hur demokratiskt det måste vara för att få bistånd? Kan man ge ett land som verkligen försöker bättra sig bistånd som en hjälp på traven? Eller kan man- eller borde man rent av - ge bistånd för befolkningens skull? Det är ett dilemma som borde diskuteras oftare.


Sverige skänkte år 2005 cirka en kvarts miljard kronor till Uganda och 65 miljoner av dem var budgetstöd som ugandiska staten helt ansvarar över själva. År 2004 fick Uganda sammanlagt 1159 miljoner dollar.


Ett stort problem har varit landets underskott i utrikeshandeln, något som man har täckt med bistånd och lån.


Visserligen har Ugandas president Museveni gjort ett stort arbete mot aidsspridning och fattigdom och därför vill många länder uppmuntra det. Men det finns även många som menar att det är helt fel att skänka bistånd till ett land som Uganda och att det är helt fel att måla upp presidenten som en bra ledare. Museveni har nämligen utpekats som en av de bästa ledarna i Afrika då det gäller att utveckla ekonomin i sitt land, men många anser att det må så vara men att det är en skymf mot det ugandiska folket att jämföra med andra afrikanska länder där tillståndet är förfärligt.


Jag var i Uganda i slutet på november år 2006 och träffade många högt uppsatta politiker och var på ett flertal möten i stadshuset i Kampala, Ugandas huvudstad, om just demokrati. Då handlade det om ungdomsinflytande i politiska frågor och det var tydligt att många av dem var väldigt positiva till det. Kampala kommer att vara värd för något som heter VM i Samarbete år 2008 som handlar just om ungdomsinflytande och då samlas barn, ungdomar och politiker från hela världen för att delta. Detta anser jag vara något väldigt positivt och det är väl verkligen ett steg i rätt riktning mot ett mer demokratiskt samhälle? Det är ju dessa barn och ungdomar som är framtiden.


Något som jag dock också märkte av var att vissa av politikerna och de högt uppsatta tjänstemännen försökte släta över de problem som fanns. Ett exempel på det var när vi besökte ett barn- och ungdomsfängelse. Då berättade de att barnen var väl omhändertagna och att man följde alla lagar, men barnen hade en helt annan version. De berättade om grymma bestraffningar och visade oss hur de sov och det var på många sätt helt tvärt emot vad vi hade fått höra innan.


Jag har svårt att ta ställning när jag läser så många olika uppfattningar om Uganda, dock tror jag att huruvida man anser att landet är en demokrati eller inte har att göra med hur man definierar ordet demokrati. Enligt mig är nog inte Uganda en demokrati i och med att många av de mänskliga rättigheterna inte tillgodoses.


                                                                                              ~ Global-Tilda

Kommentarer
Postat av: Leo

President Museveni hade uträttat mycket gott innan han började manipulera konstitutionen och trakassera oppositionella. Men med internationella påtryckningar och villkorat bistånd så finns det hopp. Uganda är i alla fall formellt en demokrati och man har tex en författningsdomstol vilket demokratiska Sverige fortfarande inte har. Kuba, som du skriver om, kan man inte med bästa vilja i världen kalla för något annat än diktatur och det är dessutom en ganska usel sådan. Kuba fyller inte ett enda upptänkligt krav på demokrati vilket alla oppositionella i fängelse eller i landsflykt kan vittna om.

2008-03-18 @ 09:58:20
Postat av: Peggy

...Fast Kuba har trots handelsblockader lyckats upprätthålla en myckete stabil ekonomi! Dessutom är Castro söt i sitt skägg.

2008-03-21 @ 13:34:34
URL: http://globalfamily.blogg.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0